Dr Marek Ciesielczyk w USA

Wywiady dla Telewizji Chicago oraz największej polonijnej rozgłośni radiowej - Radia WPNA w Chicago

Linki:
http://www.tvpchicago.tv/699/ciesl.html
wywiad z dr.Markiem Ciesielczykiem w Telewizji Chicago
- w marcu 2007 na temat polskiej polityki
- (tylko w Internet Explorer, nie funkcjonuje w Opera i Mozilla Firefox)

http://www.jvlradio.com/audio/Ciesielczyk_033007.mp3
wywiad z dr.Markiem Ciesielczykiem w najpopularniejszej polonijnej audycji radiowej w Chicago „Otwarty Mikrofon” Łucji Śliwy na stacji WPNA 1490 na temat lustracji Polonii

patrz także:

Artykuły Ciesielczyka w:Salon24.pl:
http://m.ciesielczyk.salon24.pl/index.html
Prawica.pl:
http://prawica.net/Ciesielczyk
Interia360:
http://interia360.pl/uzytkownik/artykuly/marek-ciesielczyk,2164
Wiadomości24.pl:
http://www.wiadomosci24.pl/autor/333197.html
Ithink:
http://www.ithink.pl/marek-ciesielczyk/

Spotkania

członków i sympatyków UCZCIWOŚCI w roku 2008 będą odbywać się tak jak dotychczas w:

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

o godz. 19:oo

w restauracji BRISTOL przy ul. Krakowskiej w Tarnowie

to znaczy:

7 stycznia

4 lutego

3 marca

7 kwietnia

5 maja

2 czerwca

7 lipca

4 sierpnia

1 września

6 października

3 listopada

1 grudnia

 

Być może w lipcu/sierpniu zamiast w Bristoli spotkania nasze odbędą się w restauracji „U Pawełka” na os. Westerplatte w pierwszy piątek miesiąca.


*****

 

Mając na uwadze głęboki kryzys społecznego zaufania do klasy politycznej oraz specyfikę wyborów samorządowych, w których dla elektoratu ważniejszy od partii politycznej jest konkretny człowiek, ubiegający się o mandat radnego lub stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, zdecydowaliśmy się powołać w październiku 2001 roku Porozumienie Samorządowe UCZCIWOŚĆ, które stanowić będzie alternatywę dla wyborców w Tarnowie. Nasza inicjatywa nie jest porozumieniem stronnictw i partii politycznych (choć nie jest dla nich zamknięta). Najważniejsi są dla nas konkretni ludzie - pragnący, by radni, wójtowie i prezydenci byli ludźmi uczciwymi i kompetentnymi.
Chcemy, aby samorząd oznaczał faktycznie samorząd, by nasze pieniądze wydawane były w sposób racjonalny i służący ogółowi. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy w ciągu ostatniej dekady nie przyczynili się do utraty wiary w sens publicznego działania

 

Kandydaci na radnych Porozumienia Samorządowego UCZCIWOŚĆ w 2006 r.:Urszula Bartoszewska -nauczyciel języka pol.

Wiktor Bejnar – trener piłkarzy ręcznych

Maria Belcarska – b.dyrektor II LO

Janusz Bem – st.wizytator Kuratorium Oświaty

Bogusław Bianche - wł.restauracji „Braterska”

Wiesław Borszowski - wychowca niepełnospr.

Marian Bradło – przedsiębiorca

Jolanta Burnat – pracownik Poczty Polskiej

Jolanta Ciesielczyk - surdopedagog,logopeda

dr Marek Ciesielczyk – politolog, b.radny

Ewa Filipów – właścicielka drukarni

Edward Gajewski -Przew.Rady Os.Krakowska

Małgorzata Gębala - b.v-ce Dyr.Przedszkola

Paweł Gębiś – Przew.Rady Rodziców Szk.P 5

Anna Jamroz – wolontariuszka w Caritas

Roman Jamróg - właściciel rest. ”U Pawełka”

Jerzy Janik – b. piłkarz „Tarnovii”

Lucyna Kalemba – pielęgniarka oddziałowa

Łucja Kątny – Dyrektor Szkoły Podst. Nr 17

Mieczysław Kędzior - zesp.Tarnowskie Franty

Janusz Kiecka - Przew.R.Os. Jasna przy TSM

Zbigniew Kipiel – nauczyciel, czł.prezyd.LOP

Danuta Kleszcz – Przew. Rady Os. Chyszów

Jolanta Klimek -nauczyciel historii w Gim.Nr 2

Małgorzata Kościuszko – lekarz dermatolog

Józef Krawczyk – właściciel firmy „KRAMEX”

Bogusław Kwiek - nauczyciel, trener pił.noż.

Andrzej Lebida – działacz społ. na os.25-lecia

Wanda Łabno – nauczyciel fizyki w III LO

Anna Morydz - inspektor w „Starym”Szpitalu

Dorota Niedojadło - pedagog w Szk.P. Nr 20

Roman Osuch – b. piłkarz „Unii Tarnów”

Marian Płachta-b.z-ca.Dyr.Zarz.Dróg i Mostów

Marta Porębska – nauczycielka WF w II LO

Agata Półkoszek - Przew. Rady Os.Rzędzin

Dorota Przybyło-Kita – lekarz dentysta

Wiktor Rokita -Prezes k.Stow.Rodzin Katolic.

Tadeusz Rzepecki-Przew.Z.ROs Westerplatte

Ryszard Smożewski - b. Dyr.Teatru Tarnow.

Barbara Staszków - b. naucz. WF w SP Nr 12

Antoni Sypek – historyk tarnowski, b. radny

Michał Winiarski – mgr politologii

dr Tadeusz Wójcikiewicz-Ordynator Oddz.An.

Stefan Wrona -b.v-ce Dyr.ZSLiZ Nr 1, b.radny

Dorota Zaleśny – v-ce Dyr.Szkoły Podst. Nr 8

Ryszard Zaprzałka – dziennikarz, poetaPlakat wyborczy z 2002 roku

 

.


W szeregach PS UCZCIWOŚĆ znaleźli się w 2002 r. m.in.:
Stefania Banach - lekarz, specjalista laryngolog, b. kieronik Woj. Przychodni Specjalistycznej przy ul. Skłodowskiej
Jerzy Błyskal - Przewodniczący Rady Osiedla Westerplatte
Stanisław Boda - właściciel salonu samochodowego SUZUKI w Tarnowie-Krzyżu
Marian Bradło - przedsiębiorca z Klikowej, właściciel firmy GOLD ROMA
Janusz Chodorowski – przedsiębiorca,

Jolanta Ciesielczyk – mgr surdopedagogiki, logopeda

dr Marek Ciesielczyk - politolog, radny Rady Miejskiej w Tarnowie
Edward Gajewski - Przewodniczący Rady Osiedla Krakowska, mieszkaniec os. Kolejowego
Roman Jamróg - właściciel restauracji "U Pawełka" na os. Westerplatte
Jan Jarosz - inżynier elektryk z Grabówki
Jakub Jelski - właściciel biura ubezpieczeniowego na Starówce
Kazimierz Kacer - działacz sportowy z Piaskówki
Barbara Kałuża-Winiarska - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
Krzysztof Kapustka - przedsiębiorca, współwłaściciel kawiarni PASAŻ na Starówce i siłowni na stadionie klubu TARNOVIA,
Ryszard Kardaś - właściciel i prezes Prezes Zarządu Wielobranżowego Biura Projektów
Jacek Kawecki - lekar
Jerzy Knafel - adwokat z os. Legionów
Kazimierz Kołodziej - przedsiębiorca budowlany
Marian Koperny - lekarz medycyny, Dyrektor Przychodni Lekarskiej na ul. Długiej
Anna Krakowska - polonistka, nauczycielka w IV LO w Mościcach
Józef Krawczyk - KRAMEX
Mirosław Krzemień - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
Andrzej Kuta - przedsiębiorca ze Spółdzielni RESMET
Janusz Michalik - restaurator, właściciel restauracji "U JEŻA i DARKA" przy ul. Gumniskiej
Teresa Natkaniec - lekarz
Halina Nawrocka - polonistka w Szkole Podstawowej Nr 5
Tadeusz Nosek - właściciel restauracji Bristol
Roman Osuch - trener piłki nożnej
Jacek Pękala - ratownik
Elżbieta Pięciak - pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (Jasna,Westerplatte,Legionów)
Stanisław Pikul - przedsiębiorca
Jerzy Rogowski - matematyk w Szkole Podstawowej Nr 16
Kazimierz Rokicki - socjolog z Mościc
Wiktor Rokita - działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na Starówce
Bogdan Rój - lekarz pediatra
Marek Ryżanowski - nauczyciel w Zespole Szkół Sportowych w Mościcach
Marek Rzepka - przedsiębiorca
Agnieszka Siwek - nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 18 na Strusinie
Maciej Siwek - lekarz medycyny na os. Zielonym
Józef Skórka - właściciel sklepu RUCH
Czesław Skwarek - trener piłki siatkowej w MKS TARNOVIA
Jerzy Sroka - współwłaściciel firmy budowlanej OLIMP,
Antoni Sypek - historyk
Krystyna Szydlik - biuro projektów BIPROZAT
Halina Śmietana - księgowa
Tadeusz Trzos - lekarz medycyny na Grabówce
Zbigniew Walkowicz - nauczyciel
Tadeusz Wójcikiewicz - ordynator oddziału anestezjologii
Stefan Wrona - v-ce dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Mościcach
Anna Zając - lekarz pediatra w Przychodni Lekarskiej przy ul. Długiej
Andrzej Zarzycki - przedsiębiorca
Roman Zubek - muzyk, kompozytor

Stefania Banach
lekarz, specjalista laryngolog, b. kierownik Woj. Przychodni Specjalistycznej przy ul. Skłodowskiej

Stefan Wrona
v-ce Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Mościcach, Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, opiekun Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi

Antoni Sypek
historyk, autor książek o Tarnowie, Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie, znawca genealogii rodzinnych mieszkańców miasta i regionu, zamieszkały ul. Słowackiego

Tadeusz Trzos
lekarz medycyny, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, radny Miasta Tarnowa II Kadencji, delegat do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego woj . tarnowskiego, mieszkaniec ul. Skowronków 11 w Tarnowie

dr Marek Ciesielczyk
dr politologii Uniwersytetu w Monachium, Visiting Professor w University of Ilinois w Chicago, w 2001 jako bezpartyjny kandydat do Senatu RP otrzymał najwięcej głosów w Tarnowie, "Ciesielczyk to sumienie naszego miasta" powiedział jeden z przedsiębiorców, "Gdyby nie było radnego Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić" pisała Gazeta Krakowska

Czesław Skwarek
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2, trener piłki siatkowej w MKS TARNOVIA, odznaczony w 2001 Srebrny Krzyżem Zasługi za działalnośc dydaktyczno - wychowawczą

Jacek Kawecki
lekarz

Ryszard Kardaś
przedsiębiorca i prezes Prezes Zarządu Wielobranżowego Biura Projektów w Tarnowie, mieszkaniec osiedla "Na Stoku - Zbylitowska Góra"

Bogdan Rój
lek. pediatra, Prezes Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr 2 przy ul. Mościckiego

Halina Nawrocka
polonistka w SP Nr 5

Jerzy Rogowski
matematyk, nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 16 na Starówce

Jakub Jelski
przedsiębiorca, właściciel biura ubezpieczeniowego WARTA na Starówce

Wiktor Rokita
współpracownik Polskiej Fundacji Osteoporozy, b. dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 na Strusinie, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na Starówce

Stanisław Boda
przedsiębiorca, właściciel salonu samochodowego SUZUKI w Krzyżu

Roman Jamróg
właściciel restauracji "U PAWEŁKA" na osiedlu Westerplatte, działacz klubu osiedlowego, sponsor imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci

Edward Gajewski
Przewodniczący Rady Osiedla Krakowska, mieszkaniec osiedla Kolejowego

Maciej Siwek
lekarz medycyny z osiedla Zielonego, z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie ub. kadencji

Roman Zubek
muzyk, pedagog, kompozytor, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych, kier. muzyczny Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej

Marian Bradło
przedsiębiorca z Klikowej

Roman Osuch
trener piłki nożnej, były zawodnik Unii Tarnów

Tadeusz Wójcikiewicz
ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu im. św. Łukasza, mieszkaniec osiedla Koszyckiego

Józef Skórka
właściciel sklepu RUCH na ulicy Katedralnej (k. McDonald's)

Kazimierz Kołodziej
przedsiębiorca budowlany z Piaskówki

Krzysztof Kapustka
przedsiębiorca, współwłaściciel kawiarni PASAŻ na Starówce i siłowni na stadionie klubu TARNOVIA

Marek Ryżanowski
Pedagog, najpopularniejszy nauczyciel w Zespole Szkół Sportowych w Mościcach - wg szkolnego rankingu, opiekunów klas artystycznych, organizator zajęć pozalekcyjnych.

Maria Maślak
V-ce dyrektor Gimnazjum nr 11 przy ul. Szujskiego, polonistka, wcześniej nauczycielka w SP nr 18 na Strusinie, studia podyplomowe.

Elżbieta Pieciak
Pedagog szkolnictwa specjalnego, terapeuta psychologiczno - pedagogiczny, społeczny kurator sądowy, członek CARITAS przy parafii M.B. Fatimskiej.

Jerzy Knafel
Prawnik, adwokat, b. Przewodniczący Rady Osiedla Legionów, mieszkaniec osiedla Legionów.

Anna Zając
Lekarz pediatra, pracuje w Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr 5 przy ul. Długiej, którą kieruje dr Marian Koperny.

Jerzy Błyskal
Przew. Rady Osiedla Westerplatte przy TSM, inicjator budowy garaży i parkingów osiedlowych oraz sadzenia drzew i krzewów, opiekun drużyny koszykówki TSM DARKOM.

Mirosław Krzemień
nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.

Janusz Michalik
restaurator, właściciel restauracji "U JEŻA i DARKA" przy ul. Gumniskiej

 

Kazimierz Rokicki
socjolog z Mościc

Andrzej Zarzycki
przedsiębiorca

Stanisław Pikul
przedsiębiorca

Halina Śmietana
księgowa

Zbigniew Walkowicz
nauczyciel

Teresa Natkaniec
lekarz

Tadeusz Nosek
restaurator

Jan Jarosz
inżynier elektryk

Jacek Pękala
ratownik

Krystyna Szydlik
biuro projektów BIPROZAT

Marek Rzepka
przedsiębiorca

Józef Krawczyk
KRAMEX

Anna Krakowska
nauczycielka

 

W wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie jesienią 2002 roku PS UCZCIWOŚĆ uzyskało ponad 15% głosów (dla porównania koalicja PO i PiS tylko 2,5% więcej !) i wprowadziło do Rady 4 swoich kandydatów: Marka Ciesielczyka, Teresę Natkaniec , Antoniego Sypka i Stefana Wronę.

 

Dr Marek Ciesielczyk wybrany został v-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej, Antoni Sypek – Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu, a Stefan Wrona – Przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Miejskiej.

Niektóre propozycje programowe PS UCZCIWOŚĆ:

 1. Istotna zmiana struktury budżetu miasta (np. zdecydowanie większe wydatki na inwestycje, kosztem wydatków na administrację). Niezwłoczne podjęcie skutecznych działań, zmierzających do redukcji zadłużenia Tarnowa z obecnych 25% wartości rocznego budżetu do 10% - w latach 2003-2004.

 2. Stworzenie przyjaznej dla przedsiębiorców, rzemieślników, kupców i spółdzielców atmosfery gospodarczej poprzez przyjmowanie takich uchwał, które będę sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy (m.in. korzystne dla tego środowiska kształtowanie lokalnych opłat - np. podatków etc.) oraz tworzenie takich lokalnych przepisów i prowadzenie takiej polityki administracyjnej, które zamiast utrudniać (jak to często ma miejsce teraz) będę ułatwiały funkcjonowanie tarnowskiego przemysłu, rzemiosła, handlu.

 3. Zmiana sposobu przeprowadzania przetargów oraz konkursów na kierownicze stanowiska. Powołanie kilkudziesięcioosobowej grupy potencjalnych członków komisji przetargowych i konkursowych oraz każdorazowe wyłanianie faktycznych członków tych komisji w drodze losowania na kilka godzin przed przeprowadzeniem przetargu czy konkursu. Wszystkie kierownicze stanowiska powinny zostać obsadzone w drodze uczciwych konkursów. Podjęcie stanowczej walki z nepotyzmem, kumoterstwem, modelem "krewnych i znajomych królika". Ograniczenie do niezbędnego minimum korupcjogennego koncesjonowania.

 4. Natychmiastowe zaprzestanie nieracjonalnego wydawania publicznych pieniędzy, tj. pochodzących z kieszeni podatnika tarnowskiego. Ograniczenie wydatków na biurokrację z obecnych 10% wartości rocznego budżetu do 5-7% - w latach 2003-2004 oraz przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na inwestycje.

 5. Stopniowe wycofywanie gminy z prowadzenia nieopłacalnej na dłuższą metę i antywolnorynkowej działalności gospodarczej. Samorząd nie może konkurować z własnymi mieszkańcami, ryzykując w dodatku utratę ich pieniędzy.

 6. Wprowadzenie praktyki ujawniania oświadczeń majątkowych radnych na początku i na końcu kadencji. Podjęcie stanowczej walki z wszelkimi formami korupcji samorządowej.

 7. Powierzenie funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej członkowi ugrupowania opozycyjnego. Ciągła i precyzyjna kontrola wszystkich instytucji miejskich, wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności urzędników za podejmowane przez nich decyzje.

 8. Przeprowadzanie systematycznych konsultacji z mieszkańcami Tarnowa w istotnych dla miasta sprawach, zwłaszcza ze środowiskiem przedsiębiorców, rzemieślinków, kupców i spółdzielców.

 9. Prowadzenie efektywnej polityki promocyjnej, zapewniającej zwiększenie takich inwestycji zewnętrznych na terenie Tarnowa, które faktycznie (a nie wirtualnie) mogą przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia.

 10. Dążenie do przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w uczelnię typu uniwersyteckiego.

 11. Doprowadzenie (mimo licznych utrudnień ze strony obecnych radnych na przełomie lat 2001/02) do powołania Młodzieżowej Rady Gminy, mającej charakter konsultacyjny i traktowanie jej jako partnera we wszystkich sprawach dotyczących młodych ludzi w Tarnowie.

 12. Likwidacja Straży Miejskiej (wzorem innych miast polskich) i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób 2 milionów złotych rocznie na dodatkowe etaty w policji oraz remonty dróg i chodników. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcow Tarnowa poprzez stałe, piesze patrole policyjne. Przekazanie monitoringu miasta policji.

 13. Przedstawienie mieszkańcom Tarnowa przed wyborami do Rady Miejskiej szczegółowych propozycji programowych oraz planowanych zmian personalnych na kierowniczych stanowiskach. Wyborcy mają prawo wiedzieć, co ich faktycznie czeka po wyborach ze strony zwycięskiego ugrupowania.